Infrastruktura przesyłu/wydobycia gazu oraz innych paliw płynnych

Współpracujemy z doświadczonym producentem urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, a także w procesach rafineryjno-petrochemicznych i chemicznych.

Nasz Partner posiada 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, w procesie produkcyjnym oraz wykonawstwie „pod klucz”.

Dzięki zrealizowanym projektom w kraju i zagranicą, jesteśmy gotowi wykonać wszelkiego rodzaju redukcyjne i pomiarowe stacje gazowe oraz wszelkie instalacje peryferyjne.

W naszym portfolio znajdują się instalacje:

1) Kompletne skidy technologiczne

Produkowane przez nas urządzenia można łączyć w kompletne zespoły technologiczne. Zajmujemy się łączeniem urządzeń w zespoły, np. stacje gazowe, zespoły filtrów, podgrzewaczy, separatorów itp. Zespoły technologiczne mogą występować na ramie stalowej (skid) lub w kontenerze. Dzięki takiemu rozwiązaniu ułatwiony jest transport i montaż instalacji z dostarczonym zespołem. Wykonujemy także usługę samego montażu elementów dostarczonych do nas, np. packaging agregatów sprężających.

2) Stacje gazowe

Jesteśmy producentem stacji gazowych redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych, ciągów obejściowych, zespołów filtracji, zespołów odwaniających i zaporowo – upustowych oraz układów nawaniających gaz. Wytwarzane przez nas stacje mogą być w wersji kontenerowej lub ramowej (tzw. skid).

3) Aparaty ciśnieniowe

Do najczęściej przez nas wykonywanych urządzeń można zaliczyć: zbiorniki THT (ze stali nierdzewnej), podgrzewacze gazu, filtry oraz filtroseparatory, filtropodgrzewacze, separatory cyklonowe oraz koalescencyjne, podgrzewacze liniowe.

4) Chłodnice gazu

W zależności od wymagań produkujemy chłodnice w gabarycie od małych do dużych wraz z konstrukcjami wsporczymi i podestami obsługowymi. Wykonujemy chłodnice rurowe chłodzone powietrzem. W celu usprawnienia przepływu powietrza przez chłodnice stosowane są wentylatory z silnikami elektrycznymi.

5) Zbiorniki magazynowe

Wykonujemy zbiorniki zróżnicowane ze względu na konstrukcję: nadziemne lub podziemne, jedno- lub dwupłaszczowe, ciśnieniowe lub bezciśnieniowe, z izolacją, z podgrzewaniem.

6) Wkłady filtracyjne

Jesteśmy producentem wkładów filtracyjnych typu WPZ.

Zachęcamy do współpracy duże koncerny wykonawcze, jak również podmioty bezpośrednio zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją paliw (gazu, ropy itp.)